Upstairs is een World-class Workplace!

Afgelopen maand hebben alle medewerkers van Upstairs een vragenlijst ingevuld over het werken bij Upstairs. Hieruit is naar voren gekomen dat maar liefst 91% van de medewerkers trots is om medewerker te zijn bij Upstairs. Daarom hebben we het Beste Werkgeverskeurmerk World-class Workplace gekregen!

Upstairs is een World-class Workplace

Werkgeverskeurmerk

Het bedrijf Effectory maakt graag inzichtelijk voor bedrijven wat de feedback is van medewerkers om zo innovatiever, wendbaarder en klantgerichter te zijn. De vragenlijst die onze medewerkers hebben ontvangen is dan ook vanuit hen gestuurd en niet vanuit Upstairs zelf. Het World-class Workplace werkgeverskeurmerk is volgens Effectory “een beloning voor goede werkgevers, omdat goed werkgeverschap erkenning verdient.” Het is een eerlijk keurmerk wat geheel gebaseerd is op de mening van de medewerkers. Organisaties die het World-class Workplace keurmerk ontvangen scoren bovengemiddeld op werkgeverschap, waarbij gekeken wordt naar hoe trots medewerkers zijn op de organisatie, directie, waardering en hun eigen werk.
(bron: https://worldclassworkplace.com/nl/)

We zijn Trots op onze bovengemiddelde score

We scoorden op alle onderwerpen een gemiddelde van 47,6. Aangezien het gemiddelde in Nederland op slechts 5,5 ligt, is onze score dus heel erg hoog! Daar zijn we ontzettend TROTS op! Wat duidelijk naar voren kwam was dat medewerkers bij Upstairs alles krijgen wat ze nodig hebben om hun werk te kunnen doen zoals zij dat willen, zonder dat ze zich belemmerd voelen door regeltjes en procedures. Iedereen voelt zich onderdeel van de organisatie en heeft vertrouwen in ons management. De stelling ‘ik ben trots op Upstairs’ werd door 91% van de medewerkers positief beantwoord. Dat laat zien dat er genoeg is om trots op te zijn binnen onze organisatie!

Wij zijn dan ook heel blij met onze traphelden en zoeken nóg meer traphelden. Kijk daarom zeker eens bij onze vacatures. Ben of ken jij iemand die ook een trapheld wil worden bij het leukste familiebedrijf van Nederland? Laat het ons weten!