Waarom het belangrijk is alle traponderdelen te kennen

Voor je een trap op maat laat maken of een herstelling uitvoert, is het belangrijk dat je de verschillende traponderdelen kent. Zo vermijd je misverstanden en kan je duidelijk omschrijven wat je precies verlangt.

traponderdelen

Zes belangrijke traponderdelen

Laat je een trap op maat maken, dan is dat een hele investering. Logisch ook, want een trap vergt heel wat werk. Hieronder bespreken we de zes belangrijkste onderdelen van de standaard trap.

1)     Het stootbord

Dit zijn de verticale vlakken tussen de treden, waar je vaak je tenen tegenaan stoot, vandaar de naam.

2)     Wel of neus

Het deel van de trede dat over het stootbord steekt. Het is niet noodzakelijk, maar wel nuttig om het vlak van de trede te vergroten. De breedte van de wel schommelt tussen 4 en 6 centimeter.

3)     Trapbomen of wangen

Dit zijn de balken waarin de treden en stootborden vastgezet worden. De bomen worden zo breed mogelijk gemaakt. De houtstrook die overblijft voor de treden, wordt het voorhout genoemd en heeft meestal een breedte van 1 à 2 centimeter. De houtstrook die overblijft onder de treden, wordt achterhout genoemd.

4)     De bloktrede

De eerste trede van de trap is de bloktrede. Die is soms breder dan de andere treden en bestaat in sommige gevallen ook uit een ander materiaal.

5)     Het welstuk

Het laatste element van de trapbeugel is het welstuk. Dat sluit aan op een bordes of tussenvloer.

6)     Het schalmgat

Het gat dat door de binnenbomen gevormd wordt als je van boven naar beneden kijkt, is het schalmgat.

Heeft je trap binnenkort een reparatie nodig? Dan kan je voortaan precies uitleggen welk onderdeel de aandacht verdient!