Upstairs Traprenovatie – Best Managed Companies

`Het bedrijf Upstairs Traprenovatie is uitverkozen als één van de vijftig best geleide bedrijven in Nederland. De uitverkiezing is in het kader van de Deloitte competitie “Building the Best”. De winnende bedrijven worden allen geleid door een directeur-grootaandeelhouder (DGA). Ze blinken volgens het juryrapport uit in financieel management, talentmanagement en inzet van technologie.

Tekst
Op 4 juni 2008 zullen de managementteams van de winnende DGA-bedrijven tijdens een feestelijk gala worden gehuldigd. Het hoofdkantoor van Upstairs Traprenovatie is vanaf april 2008 gevestigd in het Limburgse Weert.
Algemeen directeur Jan Steyvers:”Deze uitverkiezing is een geweldige waardering voor ons bedrijf en onze medewerkers.”

Het is voor de eerste keer dat een onafhankelijke en deskundige jury de winnende bedrijven heeft geselecteerd. De jury stond onder leiding van Thijs Wöltgens, voorzitter van Kamer van Koophandel Nederland. In totaal hebben 130 DGA-bedrijven meegedaan in de competitie “Building the Best”. De competitie is een initiatief van accountants- en adviesorganisatie Deloitte in nauwe samenwerking met de Kamer van Koophandel Nederland, Nyenrode Business Universiteit de Stichting Ondernemersklankbord en ondernemersvereniging VNO-NCW.

“Building the Best” richt zich – in tegenstelling tot veel andere ondernemersprijzen- op de DGA-bedrijven. De waardering “Best geleide onderneming” is een waardering voor de gehele onderneming en niet uitsluitend voor de ondernemer zelf. De jury kijkt in de beoordeling niet alleen naar omzet of groei. Maar vooral naar strategie en uitvoering. Deloitte wil met het programma “Building the Best” een impuls geven aan de erkenning van en voor de best geleide DGA-bedrijven in Nederland.

In Canada heeft Deloitte al 15 jaar ervaring met een soortgelijk programma, waar bedrijven die zich “best managed company” mochten noemen de waarde van hun bedrijf en de bedrijfstrots onder de medewerkers zagen toenemen.