Kraakt je trap? Laat je krakende trap repareren!

Kraakt je trap? - Laat je krakende trap repareren!

Als enkele treden van de trap af en toe kraken, geeft dat je woning extra charme. Als de trap echter voortdurend kraakt, kan dat heel vervelend zijn. Je kan in dat geval met enkele hulpmiddeltjes proberen om zelf de trap te herstellen, maar als het probleem zich blijft voordoen, is het raadzaam om je krakende trap te laten repareren door een expert.

Waarom kraakt een trap?

Een krakende trap is meestal het gevolg van een verandering in de luchtvochtigheid en de temperatuur. Daardoor ontstaan kieren in de trap die de verschillende delen van de trap langs elkaar laten schuren of de treden doen doorbuigen. Het gevolg is een krakend geluid telkens als je over de trap loopt.

Daarnaast kan een krakende trap het gevolg zijn van slijtage van het hout, losliggende planken of stof op de plaats waar de planken tegen elkaar liggen.

In het ergste geval kunnen krakende trappen echter ook wijzen op instortingsgevaar. Als er bijvoorbeeld sprake is van houtrot, de traptreden een grote slijtage vertonen en de trap van onder tot boven helemaal kraakt, is de volledige trap vervangen de enige mogelijkheid.

Nagaan waar het krakende geluid vandaan komt

Als je trap kraakt, kun je het beste nagaan waar het krakende geluid precies vandaan komt. Controleer elke traptrede daarom onderaan en bovenaan. Als je weet welke trede kraakt, oefen je op verschillende plaatsen druk uit om te weten te komen waar het geluid precies vandaan komt. Daarna kan je proberen vast te stellen wat de oorzaak van de krakende trap is: gaat het om een gewone wrijving of hangt het hout los?

Hulpmiddeltjes tegen een krakende trap

In sommige gevallen is het probleem van een krakende trap eenvoudig op te lossen. Het stof verwijderen tussen de treden kan bijvoorbeeld helpen. Om dit te doen, maak je gebruik van een plamuurmes dat je tussen de kieren duwt. Daarna hecht je met behulp van houtlijm het hout weer aan elkaar.

Talkpoeder is een handig hulpmiddel om de wrijving tussen het krakende hout te verminderen. Het geluid zal in de meeste gevallen niet volledig weggaan, maar zal wel verminderen.

Wanneer een krakende trap laten renoveren?

Als het krakende geluid van de trap niet opgelost kan worden met eenvoudige hulpmiddeltjes, kun je er het beste een professional bijroepen. Een vakman kan precies achterhalen waar het krakende geluid vandaan komt en de krakende trap renoveren of repareren. Hou er evenwel rekening mee dat zelfs een expert het krakende geluid mogelijk wel kan verminderen, maar meestal niet 100% kan oplossen.