Privacyverklaring

Deze privacyverklaring bevat informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens via de website www.upstairs.com en www.upstairs.nl van Escada B.V., tevens handelend onder de naam Upstairs en Upstairs Traprenovatie (“Upstairs”). Upstairs is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Voor Upstairs is de bescherming van uw persoonsgegevens zeer belangrijk. Wij begrijpen dat u uw persoonlijke informatie en privacy wil beschermen. Wij zullen uw persoonlijke gegevens altijd verwerken in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet. Deze verklaring geeft aan op welke wijze en voor welke doeleinden wij uw persoonlijke informatie verzamelen, en waarvoor deze informatie zal worden gebruikt.

De contactgegevens van Upstairs:

Escada B.V.
Risseweg 24
6004 RM Weert
Nederland
E-mail: info@upstairs.com
Telefoon: +31 495 75 13 00
KvK-nummer: 17238114

Uw persoonsgegevens

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor een ander doeleinde verwerken dan in deze privacyverklaring wordt aangegeven. Daarnaast wordt uw persoonlijke informatie niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor deze doeleinden, tenzij een wettelijke bepaling ons tot bewaren of verdere verwerking verplicht.

Informatie aanvragen

Op onze website kunt u informatie aanvragen over Upstairs en de diverse mogelijkheden voor een nieuwe trap. Hiervoor kunt u gebruik maken van ons contactformulier. Wij vragen hierbij om uw naam, uw postcode, uw telefoonnummer en e-mailadres. Het invullen van uw postcode helpt ons bij het sorteren en clusteren van bepaalde contactaanvragen. Wij zenden u een e-mail ter bevestiging van uw informatieaanvraag, waarna wij telefonisch contact met u opnemen om u het beste van dienst te kunnen zijn. Na het invullen van dit contactformulier zullen wij uw gegevens uiterlijk na 12 maanden verwijderen.

Nieuwsbrief

U kunt ervoor kiezen om exclusieve aanbiedingen en nieuwsbrieven per e-mail te ontvangen. Om deze nieuwsbrieven te ontvangen, vragen wij om uw e-mailadres. Indien u ervoor heeft gekozen om deze aanbiedingen van Upstairs te ontvangen, kunt u zich hiervoor te allen tijde uitschrijven door te klikken op de afmeldlink die onderaan elke e-mail wordt meegestuurd, of door een e-mail te sturen van deze strekking naar info@upstairs.com. Na intrekking van uw toestemming zullen we uw e-mailadres zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen twee weken verwijderen.

Traprenovatie

Indien u aangeeft interesse te hebben in een traprenovatie door Upstairs, vragen wij u om uw naam, uw adresgegevens en uw telefoonnummer en e-mailadres, voor zover u deze nog niet heeft verstrekt bij het aanvragen van informatie via ons contactformulier. Deze gegevens zijn nodig om bij u aan huis de mogelijkheden te bespreken, u te voorzien van advies op maat, om een passende offerte te verstrekken en om vervolgens uw trap daadwerkelijk te renoveren. In verband met onze garantie bewaren wij de noodzakelijke klantgegevens gedurende de garantietermijn van tien jaar nadat uw trap is geplaatst.

Beoordelingen en recensies

Indien je jouw trap hebt laten renoveren door Upstairs, kunnen wij je een uitnodiging sturen voor het geven van een beoordeling van onze dienstverlening en producten. Indien je een beoordeling plaatst vragen wij om je e-mailadres, zodat we eventuele fraude kunnen voorkomen. Je e-mailadres tonen wij niet op de website en wordt niet voor andere doeleinden gebruikt. Wij bewaren je e-mailadres voor onbepaalde tijd.

Het geven van een beoordeling is niet verplicht. Indien je een beoordeling wenst te geven, kun je toestemming geven voor het tonen van jouw voornaam en achternaam bij het plaatsen van de beoordeling. Ook kun je de beoordeling anoniem plaatsen of je beoordeling aan ons doorgeven voor intern gebruik en analyse. Wij hechten veel waarde aan je mening en laten deze graag aan anderen zien, zodat zij een goede afweging kunnen maken. Ook gebruiken wij je beoordeling om onze services te optimaliseren. Indien je je beoordeling anoniem of met je naam plaatst kunnen wij deze tonen op onze website en via Google en Facebook. Wij verstrekken je e-mailadres niet aan derden.

Werken bij Upstairs

Via onze website kunt u via de daartoe bestemde formulieren solliciteren naar openstaande functies bij Upstairs of ons zusterbedrijf, Van Dijk Postforming & Vlakverlijming B.V. De door u verstrekte gegevens zullen enkel worden gebruikt voor wervings- en selectiedoeleinden, om te beoordelen of u geschikt bent voor de vacante functie. U dient hiervoor uw voor- en achternaam, uw telefoonnummer en e-mailadres te verstrekken, en uw cv te uploaden. Het is ook mogelijk om uw motivatiebrief toe te voegen aan het sollicitatieformulier of om opmerkingen achter te laten. Na afloop van de sollicitatieprocedure zullen uw gegevens binnen vier weken worden verwijderd, tenzij u toestemming geeft om uw gegevens tot één jaar na beëindiging van de procedure te bewaren.

Telefonische klantenservice

Wanneer u telefonisch contact heeft met onze klantenservice kunnen gegevens over dit contactmoment worden bijgehouden, bijvoorbeeld door uw opmerking, vraag of klacht vast te leggen, zodat we u op een later moment nog steeds van dienst kunnen zijn. Uw telefoongesprekken met onze klantenservice kunnen ook worden opgenomen. U wordt hierover ook geïnformeerd ten tijde van het telefoongesprek en voordat de opname start. De opnames worden gebruikt voor trainingsdoeleinden en als bewijs voor de totstandkoming van een overeenkomst of een andere gemaakte afspraak. De telefoongesprekken worden verwijderd nadat zij niet meer nodig zijn voor deze doeleinden.

Wij zullen uw voorafgaande toestemming vragen voor het verwerken van uw persoonlijke informatie, tenzij de gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst, wij dit wettelijk verplicht zijn of indien wij hiertoe een gerechtvaardigd belang hebben. Indien u uw toestemming heeft gegeven voor de verwerking, heeft u het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken.  De verwerking die enkel was gebaseerd op uw toestemming zal dan gestaakt worden. De intrekking van uw toestemming laat echter de rechtmatigheid van de verwerking op basis van deze toestemming vóór de intrekking daarvan of op basis van een gerechtvaardigd belang onverlet.

Cookies

Op de websites van Upstairs maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die door uw browser of applicatie op de harde schijf van uw apparatuur worden bewaard en die worden uitgelezen door een browser. Wij maken gebruik van cookies om de website te laten functioneren, om de effectiviteit van de website te meten, en voor marketingdoeleinden.

In ons cookie overzicht beschrijven we alle cookies die gebruikt worden op de Upstairs-websites.

Functionele cookies

Functionele cookies zijn strikt noodzakelijk om de website te kunnen gebruiken. Onze website maakt gebruik van deze functionele cookies om bijvoorbeeld te onthouden of u cookies geaccepteerd heeft en om te voorkomen dat u meerdere malen op dezelfde melding dient te klikken.

Analytische cookies

Er kunnen cookies worden gebruikt om de kwaliteit en effectiviteit van de website te meten, door bijvoorbeeld bij te houden hoeveel unieke bezoekers de website bezoeken, hoe de websitebezoekers op onze website terecht zijn gekomen, welke onderdelen van de website zij bezoeken en wanneer. Ook kan met behulp van deze cookies worden bijgehouden welke versie van de website het meest effectief is. De door Upstairs geplaatste analytische cookies hebben geen of slechts een geringe impact op uw privacy.

Trackingcookies

Cookies die worden gebruikt om bepaalde gegevens te verzamelen om u gerichte advertenties te sturen, betreffen trackingcookies. Deze cookies verzamelen gegevens om de websitebezoeker te onderscheiden. Wij zullen uw toestemming vragen voordat deze cookies worden geplaatst. Een volledig overzicht van alle trackingcookies treft u hier aan. Via Youronlinechoices.com kunt u uw voorkeuren voor interest-based advertising volledig zelf bepalen.

U kunt via uw browser-instellingen aangeven dat u automatisch cookies wilt weigeren of wilt verwijderen. In dat geval kan Upstairs niet garanderen dat alle diensten en functionaliteiten van de websites op een juiste manier werken. Hoe u cookies kan beheren, hangt af van welke webbrowser u gebruikt. Meer informatie vindt u op Allaboutcookies.org.

Uw rechten

Omdat wij uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken, heeft u het recht om ons te verzoeken om inzage van en correctie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens. U heeft daarnaast het recht om onze verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of hiertegen bezwaar te maken. U kunt ons ook verzoeken om uw persoonsgegevens aan u over te dragen.

Ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door Upstairs heeft u dus het recht om:

  • uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen in deze persoonsgegevens en andere informatie hierover;
  • rectificatie van onjuiste persoonsgegevens of aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen;
  • uw persoonsgegevens te laten verwijderen, indien de gegevens niet langer noodzakelijk zijn, u uw toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking, u – terecht – bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, en/of indien uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
  • de verwerking te beperken, indien niet zeker is of uw persoonsgegevens juist zijn, uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt, uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn voor Upstairs maar u deze nodig heeft voor een rechtsvordering, en/of indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking en dit bezwaar wordt nog beoordeeld;
  • uw persoonsgegevens in een gestructureerde en elektronische vorm te verkrijgen en om deze – eventueel rechtstreeks – aan een andere partij over te dragen.

Binnen maximaal één maand zult u een reactie op uw verzoek ontvangen. Mocht u het niet eens zijn met de inhoud van deze reactie, de afwijzing van uw verzoek of de verwerking van uw gegevens door Upstairs anderszins, dan heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Derde partijen

Wij zullen uw persoonlijke informatie in bepaalde gevallen delen met andere partijen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, uw toestemming hiertoe hebben of indien wij een gerechtvaardigd belang hebben om deze informatie te delen.

Voor het versturen van de nieuwsbrieven maken wij gebruik van MailChimp. Wij verstrekken hiervoor alleen uw naam en e-mailadres aan deze partij. Daarnaast maken wij in sommige gevallen gebruik van de diensten van Trustpilot voor het verzamelen van beoordelingen over onze dienstverlening en producten, aan welke partij wij – als u wordt uitgenodigd voor het schrijven van een beoordeling – uw naam en e-mailadres doorgeven.

Sommige partijen zijn gevestigd buiten de Europese Unie. In dat geval is de doorgifte van uw persoonsgegevens gebaseerd op een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie of – voor wat betreft de partijen in de  Verenigde Staten – een certificering voor het EU-VS Privacy Shield. Indien dat niet het geval is, heeft Upstairs passende of geschikte waarborgen getroffen met deze partijen. U kunt te allen tijde een kopie van deze waarborgen verkrijgen door een e-mail te sturen naar info@upstairs.com. 

Beveiliging van uw gegevens

Wij zullen passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke informatie wordt verwerkt in lijn met de geldende wet- en regelgeving, en beschermd is tegen bijvoorbeeld ongeoorloofde en onrechtmatige verwerking, verlies, vernietiging of beschadiging. Zo maken wij op onze website gebruik van een versleutelde verbinding (HTTPS), zodat de door u verstuurde gegevens worden versleuteld en zijn beveiligd.

Overige

Upstairs behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden privacyverklaring te allen tijde te wijzigen zonder nadere aankondiging. De laatste update dateert van april 2018. Wij zullen uw persoonlijke gegevens altijd verwerken in lijn met de privacyverklaring ten tijde van het verzamelen van uw gegevens. Het verdient aanbeveling om regelmatig na te gaan of deze privacyverklaring is gewijzigd. Voor vragen over deze privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens door Upstairs kunt u contact opnemen met ons via info@upstairs.com.